Gezonde liquiditeit

Wat is een gezonde liquiditeit?

Een gezonde liquiditeit is in feite, de financiële toestand van een organisatie waarin de organisatie aan haar verplichtingen kan voldoen. De liquiditeit geeft de mate aan waarin een organisatie kan voldoen aan haar kortlopende verplichtingen. Dit betekent dat de liquiditeit de situatie weergeeft over een periode korter dan één jaar. Of een organisatie liquide is kan bepaald worden met behulp van het berekenen van de current ratio, quick ratio of het werkkapitaal.

Gezonde positie current ratio

De current ratio geeft de financiële situatie weer door de korlopende activa te delen door de kortlopende verplichtingen.

Lees hier een uitgebreide uitleg van de formule van de current ratio. 

Lees hier meer over de gehanteerde normen van de current ratio.

 

 

Gezonde positie quick ratio

De current ratio geeft de financiële situatie weer door de korlopende activa te verminderen met de voorraad en te delen door de kortlopende verplichtingen.

Lees hier een uitgebreide uitleg van de formule van de quick ratio. 

Lees hier meer over de gehanteerde normen van de quick ratio.

 

 

Shares