Liquiditeitsratio

Op deze pagina lees je wat de liquiditeitsratio inhoudt. Lees eerst de algemene informatie over de liquiditeit.

Liquiditeitsratio

Een ratio is een verhoudingsgetal tussen twee grootheden. Een liquiditeitsratio geeft aan in hoeverre een organisatie kan voldoen aan haar kortlopende verplichtingen. De liquiditeitsratio's die gebruikt worden zijn de current ratio en de quick ratio.

De current ratio wordt berekend door de twee grootheden:

Kortlopende activa te delen door de Kortlopende passiva

Als er een ratio uitkomt van groter dan 1, dan betekent dit dat er meer kortlopende activa zijn de kortlopende passiva. Er wordt veronderstelt dat de organisatie kan voldoen aan haar kortlopende verplichtingen. Veiligheidshalve zal er een ratio van 1,5 - 2 aangehouden moeten worden. Het kan namelijk zijn dat niet alle kortlopende activa omgezet kunnen worden in "geld" om de schulden te betalen.

De voorraad is een voorbeeld van kortlopende activa. In de praktijk zal er altijd wat voorraad zijn en dus nooit helemaal omgezet worden in geld. Er wordt in de praktijk vaak gesproken over termen als kernvoorraad. Een supermarkt zonder voorraad zal niet lang bestaan, want dan gaan de klanten naar een andere supermarkt. De voorraad die in de winkel zal moeten liggen kun je niet omzetten in geld en vervolgens schulden (kortlopende passiva) mee betalen.

Voor meer informatie over de berekening van current ratio en quick ratio, lees hier verder.

liquiditeitsratio

Keywords: Liquiditeitsratio

Shares