Quick ratio

Op deze pagina vind je informatie over de quick ratio.

 Wat is de quick ratio?

Een organisatie kan de liquiditeit op verschillende manieren bepalen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen dynamische liquiditeit en statische liquiditeit. De statische liquiditeit kan bepaald worden door de current ratio, quick ratio of het het werkkapitaal. De current en quick ratio zijn relatieve getallen en het werkkapitaal is een absoluut getal.

De quick ratio is een kengetal die de weergeeft in hoeverre een organisatie kan voldoen aan de kortlopende verplichtingen (< 1 jaar). Het verschil tussen de current en quick ratio is dat de current ratio wordt berekenend inclusief de voorraden en de quick ratio wordt berekend exclusief de voorraden. De meest gebruikte methode is de current ratio.

 Hoe bereken je de quick ratio?

De quick ratio kun je berekenen met de cijfers vanuit de financiële administratie. Het eenvoudigst doe je dit door de balans van de jaarrekening van een organisatie te raadplegen. De quick ratio bereken je met de formule:

quick ratio

De vlottende activa staan aan de linkerzijde van de balans en bestaan meestal uit: voorraad, debiteuren, overige vorderingen. Overige vorderingen staan in veel jaarrekening ook wel gepresenteerd als kortlopende vorderingen.

De liquide middelen bestaan uit de banksaldo's en de kassaldo's. Deze staan aan de linkerzijde van de balans in de jaarrekening helemaal onderaan.

Het kort vreemd vermogen kan uit verschillende jaarrekening saldo's bestaan: crediteuren, aflossingsverplichtingen, schulden belastingen, overige schulden, vlottende passiva. Het kort vreemd vermogen is dus exclusief voorzieningen en langlopende schuld. De kortlopende schulden staan in de jaarrekening aan de rechterzijde van de balans onderaan.

Heb jij een cijfers van een jaarrekening en wil je de quick ratio berekenen? Gebruik dan de calculator.

 Wat is een gezonde quick ratio?

Een gezonde current ratio is afhankelijk van verschillende zaken. Dit kan per organisatie sterk uiteenlopen. De vuistregel is dat een quick ratio boven de 1 goed is. Vanzelfsprekend is een hogere liquiditeit beter, dit geeft meer ruimte voor financiële tegenslagen van een organisatie. Lees meer over de normen liquiditeit.

Shares