Kengetallen

Een kengetal is een verhoudingsgetal die wordt berekend op basis van financiële gegevens. In veel gevallen betekent dit dat een kengetal wordt berekend op basis van de jaarrekening van een organisatie. De jaarrekening wordt één keer per jaar door een organisatie opgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Voor een Besloten Vennootschap (BV) is … Lees verder