Liquiditeitsratio

liquiditeitsratio

Een ratio is een verhoudingsgetal tussen twee grootheden. Een liquiditeitsratio geeft aan in hoeverre een organisatie kan voldoen aan haar kortlopende verplichtingen.