Norm liquiditeit

Norm liquiditeit

In principe is er geen “harde” norm voor de liquiditeit. Een norm kan afhankelijk zijn van verschillende factoren en kan daarom variëren per organisatie. norm kan afhankelijk zijn van..

Werkkapitaal

Het werkkapitaal van een organisatie wordt berekend om de liquiditeit van een organisatie op een bepaald moment te bepalen. Dit wordt ook wel de statische liquiditeit genoemd.

Liquiditeitsratio

liquiditeitsratio

Een ratio is een verhoudingsgetal tussen twee grootheden. Een liquiditeitsratio geeft aan in hoeverre een organisatie kan voldoen aan haar kortlopende verplichtingen.

Kengetallen

Een kengetal is een verhoudingsgetal die wordt berekend op basis van financiële gegevens. In veel gevallen betekent dit dat een kengetal wordt berekend op basis van de jaarrekening van een organisatie. De jaarrekening wordt één keer per jaar door een organisatie opgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Voor een Besloten Vennootschap (BV) is … Lees verder

Liquiditeit en de relevantie voor een organisatie

  Liquiditeit Op deze website lees je informatie over de liquiditeit. Lees informatie over de betekenis, de soorten , hoe je de liquiditeit berekent, maak gebruik van de calculator en meer relevante informatie. Lees ook meer informatie over de rentabiliteit, solvabiliteit of externe verslaggeving. Wat is liquiditeit? De liquiditeit van een organisatie geeft aan in … Lees verder