liquiditeit solvabiliteit rentabiliteit

liquiditeit solvabiliteit rentabiliteit Op deze pagina vind je een uitleg over de kengetallen ook wel financiële ratio’s genoemd: liquiditeit solvabiliteit rentabiliteit. Een kengetal geeft de financiële situatie weer van een organisatie. Liquiditeit Liquiditeit is de mate waarin een organisatie aan de kortlopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit is de betalingsverplichting op korte termijn en betreft een … Lees verder