Gezonde liquiditeit

Een gezonde liquiditeit is in feite, de financiële toestand van een organisatie waarin de organisatie aan haar verplichtingen kan voldoen. De liquiditeit geeft de mate aan waarin een organisatie kan voldoen aan haar kortlopende verplichtingen.