Current ratio en de formule

De current ratio is een kengetal die de weergeeft in hoeverre een organisatie kan voldoen aan de kortlopende verplichtingen (< 1 jaar). De current ratio kun je berekenen met de cijfers vanuit de financiële administratie.

Statische liquiditeit

De jaarrekening wordt bij veel organisatie opgesteld op basis van de cijfers per 31 december van elk jaar. Als jij op dat moment de liquiditeit berekend, noem je dit de statische liquiditeit.