Current ratio formule

current ratio formule

De current ratio kun je berekenen met de cijfers vanuit de financiële administratie. Het eenvoudigst doe je dit door de balans van de jaarrekening van een organisatie te raadplegen. Gebruik de current ratio formule.