Statische liquiditeit

Op de pagina vind je informatie over de statische liquiditeit. Wat is dit statische liquiditeit precies?

Statisch of dynamisch

Liquiditeit kun je zowel statisch als dynamisch bepalen. De dynamische liquiditeit betekent dat je de liquiditeit over een langere periode berekend, bijvoorbeeld een jaar. De statische liquiditeit bepaal je op één moment.

Wat is statische liquiditeit?

Als jij de liquiditeit statisch wilt berekenen van een organisatie, kun je dit doen op basis van de cijfers van de balans. In veel gevallen kan dit gedaan worden op basis van de jaarrekening van een organisatie. In veel jaarrekening is dit al berekend en daarnaast ook vergeleken met de liquiditeit van voorgaande jaren.

De jaarrekening wordt bij veel organisatie opgesteld op basis van de cijfers per 31 december van elk jaar. Als jij op dat moment de liquiditeit berekend, noem je dit de statische liquiditeit.

Soorten liquiditeit

Er zijn verschillende manieren om de statische liquiditeit te berekenen. Dit gaat om de volgende drie methodes.

Of jij de de current of de quick ratio moet gebruiken is afhankelijk van het type organisatie. Het werkkapitaal wordt praktisch binnen elke organisatie gebruikt. Vooral binnen de handels en productieondernemingen. Op deze manier wordt bepaalde in hoeverre er geldmiddelen beschikbaar zijn voor investeringen of de aankoop van voorraad. Bij een tekort zullen er maatregelen getroffen worden om te kunnen voldoen aan de kortlopende verplichtingen.

Voor de formule van de current ratio

Voor de formule van de quick ratio

Voor de formule van het werkkapitaal

Lees ook

Shares