Quick ratio norm

Quick ratio norm

Er is geen "harde" norm van de quick ratio aan te geven. Of een organisatie een "goede" quick ratio heeft kan afhankelijk zijn van verschillende aspecten. Een quick  ratio norm is niet direct aan te geven. Een veel gehanteerde norm is 1.

Voor het verschil tussen de curren en quick ratio, lees hier verder.

Waar kan de quick ratio norm van afhankelijk zijn?

  • Branche/sector waarin de organisatie actief is

Door de current ratio te vergelijken met de concurrenten kun je inzicht verkrijgen in de financiële performance van de organisatie ten opzichte van de branche. De ratio's vergelijken kan door het raadplegen van de jaarrekeningen van de concurrenten of door branche cijfers die door diverse banken worden gepubliceerd.

  • De eisen die door de aandeelhouders of directie zijn gesteld

Aandeelhouders of bestuurders kunnen richtlijnen opstellen ten aanzien van de normen van de current ratio.

  • De bankovereenkomsten

Als een organisatie een lening heeft verkregen, kan de bank of kredietverstrekkers eisen stellen ten aanzien van de liquiditeit (current of quick ratio), solvabiliteit of andere kengetallen. Het niet behalen van de gestelde ratio's kan een boete of het direct opeisbaar stellen van de lening tot gevolg hebben. In de praktijk zal de bank vaak in gesprek treden met een organisatie.

  • Voorgaande periodes

Als er een stijgende trend is ten opzichte van voorgaande periodes, kan dit duiden op verbetering van de financiële prestaties van de organisatie.

  • Toekomst verwachting

De current ratio is een moment opname. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een camping van januari tot en met mei een lagere current ratio heeft dan in het hoogseizoen van juni tot en met augustus. Bij het berekenen van de current ratio dien je dit derhalve in ogenschouw te nemen.

 

Keywords: Quick ratio norm

Shares