Quick ratio formule

Quick ratio formule

De quick ratio kun je berekenen met de cijfers vanuit de financiële administratie. Het eenvoudigst doe je dit door de balans van de jaarrekening van een organisatie te raadplegen. Gebruik de Quick ratio formule.

Quick ratio formule

De quick ratio bereken je met de formule:

quick ratio

De vlottende activa staan aan de linkerzijde van de balans en bestaan meestal uit: voorraad, debiteuren, overige vorderingen. Overige vorderingen staan in veel jaarrekening ook wel gepresenteerd als kortlopende vorderingen. De voorraad wordt niet in de quick ratio meegenomen!

De liquide middelen bestaan uit de banksaldo's en de kassaldo's. Deze staan aan de linkerzijde van de balans in de jaarrekening helemaal onderaan.

Het kort vreemd vermogen kan uit verschillende jaarrekening saldo's bestaan: crediteuren, aflossingsverplichtingen, schulden belastingen, overige schulden, vlottende passiva. Het kort vreemd vermogen is dus exclusief voorzieningen en langlopende schuld. De kortlopende schulden staan in de jaarrekening aan de rechterzijde van de balans onderaan.

Heb jij een cijfers van een jaarrekening en wil je de quick ratio berekenen? Gebruik dan de calculator.

Shares