Norm liquiditeit

norm liquiditeit

Op de pagina lees je meer over de norm liquiditeit. Wat is de meest gehanteerde norm voor de liquiditeit?

Norm liquiditeit

In principe is er geen "harde" norm voor de liquiditeit. Een norm kan afhankelijk zijn van verschillende factoren en kan daarom variëren per organisatie. Een  norm kan afhankelijk zijn van gestelde voorwaarden van de directie, de bank, eigen vermogen verschaffers, crediteuren of andere externe partijen. Voor zowel de current ratio als de quick ratio kunnen verschillende normen worden gehanteerd. In de praktijk wordt er wel een vuistregel toegepast voor de current en quick ratio.

Norm current ratio

De current ratio geeft aan in hoeverre een organisatie kan voldoen aan haar kortlopende verplichtingen. Bekijk deze pagina voor de formule van de current ratio of gebruik de calculator om de current ratio te berekenen.

Door de current ratio te berekenen kun je deze met andere organisaties vergelijken. Ook kun je de uitkomsten van je eigen organisatie over een langere periode uitrekenen. Op deze manier kun je bepalen of de organisatie er goed voorstaat. Als vuistregel wordt een current ratio tussen de 1,5 en 2 als "goed" beschouwd. Een current ratio van minder dan 1, betekent dat er meer kortlopende schulden zijn dan kortlopende activa. Dit kan betekenen dat de organisatie niet de schulden kan voldoen. Er zullen maatregelen getroffen moeten worden om de organisatie financieel gezond te krijgen.

Norm quick ratio

De quick ratio geeft aan in hoeverre een organisatie kan voldoen aan haar kortlopende verplichtingen. Bekijk deze pagina voor de formule van de quick ratio of gebruik de calculator om de current ratio te berekenen. Bekijk op deze pagina wat het verschil is tussen de current en de quick ratio.

Door de quick ratio te berekenen kun je deze met andere organisaties vergelijken. Ook kun je de uitkomsten van je eigen organisatie over een langere periode uitrekenen. Op deze manier kun je bepalen of de organisatie er goed voorstaat. Als vuistregel wordt een quick ratio rond de 1 als "goed" beschouwd. Een quick ratio van minder dan 1, betekent dat mogelijk de kortlopende verplichtingen niet nagekomen kunnen worden. Dit kan betekenen dat de organisatie niet de kortlopende schulden kan voldoen. Er zullen maatregelen getroffen moeten worden om de organisatie financieel gezond te krijgen. Is de quick ratio onder de 1, dan kan bijvoorbeeld de voorraadpositie verlaagd worden, zodat hiermee de schulden lager worden. Door scherper te letten op de voorraadpositie kan deze omgezet worden in geld.

Keywords: Norm liquiditeit, liquiditeit, norm current ratio, norm quick ratio

Lees ook

Shares