liquiditeit solvabiliteit rentabiliteit

liquiditeit solvabiliteit rentabiliteit

Op deze pagina vind je een uitleg over de kengetallen ook wel financiële ratio's genoemd: liquiditeit solvabiliteit rentabiliteit. Een kengetal geeft de financiële situatie weer van een organisatie.

Liquiditeit

Liquiditeit is de mate waarin een organisatie aan de kortlopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit is de betalingsverplichting op korte termijn en betreft een periode van 1 jaar.

Lees op deze website meer over de liquiditeit.

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan of een organisatie in staat is om op korte en lange termijn aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen te voldoen. De belangrijkste reden om de solvabiliteit te berekenen is om in te kunnen schatten of een organisatie in staat is om bij opheffing (liquidatie) al haar schulden te betalen.

Het verschil tussen de liquiditeit en de solvabiliteit, is dat liquiditeit over een periode van korter dan één jaar gaat en de solvabiliteit over langere termijn (dus alle verplichtingen van een organisatie).

Lees op deze website meer over de solvabiliteit.

Rentabiliteit

Rentabiliteit of rendabiliteit van een organisatie, geeft aan wat er verdiend is over een bepaald vermogen. De rentabiliteit kan berekend worden over het eigen vermogen, totaal vermogen of het vreemd vermogen. De rentabiliteit kun je na een periode bereken, zodat de organisatie weet of er voldoende verdiend is. Ook wordt de rentabiliteit vaak voor een bepaalde periode berekend om bijvoorbeeld investeringsbeslissingen te kunnen nemen.

Lees op deze website meer over de rentabiliteit.

Keywords

liquiditeit solvabiliteit rentabiliteit

Shares