Liquiditeit betekenis

Liquiditeit betekenis:

Liquiditeit is de mate waarin een organisatie aan de kortlopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit is de betalingsverplichting op korte termijn en betreft een periode van 1 jaar.

Waarom liquiditeit? (betekenis liquiditeit)

Een organisatie moet weten of ze kunnen voldaan aan de kortlopende verplichtingen. Om een indicatie te krijgen of een organisatie aan de kortlopende verplichtingen kan voldoen, wordt de liquiditeit berekent. Gebruik de calculator om zelf een liquiditeitsberekening te maken.

Wat zijn kortlopende verplichtingen?

Kortlopende verplichtingen van een organisatie, zijn de kortlopende schulden die op de balans staan. Dit zijn de "rekening" die nog voldaan dienen te worden. De te betalen BTW, loonheffingen, accountantskosten, energiekosten zijn veel voorkomende te betalen kosten.

Definitie liquiditeit

Er zijn verschillende definities voor de liquiditeit. In de basis zijn ze gelijk, echter hanteert Wikipedia een iets complexere omschrijving. Wij hanteren de definitie:

Definitie:

"De mate waarin een organisatie aan de kortlopende verplichtingen kan voldoen"

Andere definities:

Het vermogen om aan alle korte termijn betalingsverplichtingen te voldoen (bron: Rabobank)

De mate waarin een onderneming aan haar actuele betalings­verplichtingen kan voldoen. (bron: Artesia Bank)

Liquiditeit is een bedrijfseconomische term. De liquiditeit van een onderneming is het geheel van middelen dat direct gebruikt kan worden om de lopende betalingsverplichtingen te voldoen. (bron: Ensie)

De liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de dynamische liquiditeit en de statische liquiditeit. (bron: Wikipedia)

Op onze website geven wij een uitleg over de betekenis liquiditeit, dynamische liquiditeit en statische liquiditeit.

Solvabiliteit

Liquiditeit is de mate waarmee de organisatie aan haar kortlopende verplichtingen kan voldoen. Als wij het hebben over de mate waarmee de organisatie aan al haar verplichtingen kan voldoend (lang en kortlopende verplichtingen) dan spreken wij over de solvabiliteit. Lees op hier alles over de solvabiliteit.

Keywords: liquiditeit, liquiditeit betekenis, kortlopende verplichtingen, definitie liquiditeit

Shares