liquiditeit berekenen

Op deze pagina vind je informatie over de liquiditeit berekenen. Gebruik de calculator om eenvoudig een berekening te maken. Raadpleeg een andere pagina om de formules van de liquiditeit te bekijken.

Waarom de liquiditeit berekenen?

Er zijn verschillende redenen waarom iemand de liquiditeit van een organisatie wil berekenen. Voor verschillende partijen kan het relevant zijn om de liquiditeit van een organisatie te weten.

  1. Management van de organisatie
  2. Kredietverstrekkers
  3. Leveranciers
  4. Investeerders

Management van de organisatie

De bestuurders of het management van een organisatie willen weten of ze in staat zijn aan de kortlopende verplichtingen te voldoen. Als indicatie kunnen ze periodiek (per week, maand of kwartaal) de liquiditeit berekenen. Op deze manier kunnen ze vaststellen of de liquiditeit verbeterd is over een bepaalde periode. Op deze manier kunnen ze de organisatie sturen. Bijvoorbeeld door extra aandacht te vestigen op facturatie. --> Hoe korter de debiteuren opstaan, des te beter de liquiditeit.

Kredietverstrekkers

Kredietverstrekkers willen bij het verstrekken van een lening inzicht krijgen in de financiële positie van een organisatie. Niet alleen op een bepaald moment maar ook de trend over een langere periode. Verschillende kengetallen kan naar gekeken worden. Dit kunnen onder andere zijn de liquiditeit, solvabiliteit of rentabiliteit.

Leveranciers

Leveranciers willen een bepaalde zekerheid dat als ze eerst leveren voor de factuur voldaan wordt, dat de goederen of diensten ook betaald worden. Een leverancier zal dan net als bij het verstrekken van een lening door een bank naar de financiële positie kijken. Een bank zal met name naar de solvabiliteit kijken. Een leverancier juist naar de liquiditeit. Een leverancier zal de geleverde goederen en diensten vaak met een betalingstermijn tussen de 30 en 90 dagen verstrekken.

Beleggers

Een belegger is een partij die ook de financiële gezondheid van een organisatie beoordeeld. Hoewel een investeerder met name naar de toekomst kijkt, zal ook de lange termijn trend vanuit het verleden relevant kunnen zijn. Zowel de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit kunnen een indicatie zijn dat een investering interessant kan zijn. Een belegger maakt op basis van toekomstige kasstromen en risico inschatting een beslissing om een investering wel of niet te doen. De financiële kengetallen kunnen bij de risico inschatting relevant zijn.

Hoe bereken je de liquiditeit?

De liquiditeit kan berekend worden door gebruik te maken van twee verschillende formules, daarnaast geeft het werkkapitaal de indicatie van de liquiditeit.

Het verschil tussen de current en de quick ratio is dat bij de quick ratio de post voorraad niet wordt meegenomen in de berekening. Een reden waarom er gekozen wordt voor de quick ratio is dat de voorraad niet snel in geld omgezet kan worden. Dit betekent dus dat de kortlopende schulden hiermee niet betaald kunnen worden. Bij een juwelier is er vaak sprake van een relatief kostbare voorraad die niet binnen korte termijn worden verkocht. Er is dan sprake van een kostbare kern voorraad. Je moet als bedrijf altijd voorraad hebben om te kunnen verkopen.

Keywords: liquiditeit berekenen

Shares