Dynamische liquiditeit

Op deze pagina vind je informatie over de Dynamische liquiditeit.

Liquiditeit kan zowel statisch als dynamisch berekend worden. Statische liquiditeit is op basis van een berekening op een bepaald moment. Bekijk hier de formules voor de statische liquiditeit.

De dynamische liquiditeit is de berekening over een langere periode. Dit betekent dat er een overzicht wordt opgesteld van de uitgaande geldstromen en de ingaande geldstromen. Voor een organisatie is het belangrijk dat er meer ingaande dan uitgaande geldstromen zijn, zodat de kortlopende verplichtingen nagekomen kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van de handelsgoederen, energiekosten, administratiekosten, loonkosten etc.

De dynamische liquiditeit kan bepaald worden voor een bepaalde periode door een liquiditeitsbegroting op te stellen. De organisatie stelt voor een toekomstige periode een liquiditeitsbegroting op om te kunnen voorspellen of er voldoende geld beschikbaar komt om de kortlopende schulden te voldoen. De periode die gehanteerd wordt is meestal relatief kort, bijvoorbeeld 6 weken vooruit. Dit komt omdat ingaande en uitgaande geldstromen "lastig" zijn in te schatten. Het inschatten wordt gedaan op basis van ervaring, voorgaande periode vorige jaar (bijvoorbeeld rekening houden met seizoenspatronen), economische omstandigheden en andere factoren die van invloed kunnen zijn.

Ook kan de geldstromen achteraf worden vastgesteld. Dit wordt gedaan door een kasstroomoverzicht op te stellen. Bij veel organisaties wordt het kasstroomoverzicht standaard in de jaarrekening opgenomen.

Ingaande geldstromen

Ingaande geldstromen kunnen op verschillende momenten ontstaan.

 1. Verkopen die contant afgerekend worden (verkoop van voorraad)
 2. Debiteur die de vordering betaald (is verkoop op rekening)
 3. Factoring (verkoop van debiteurenpositie)
 4. Verkoop van activa
 5. Verkoop van effecten
 6. Afsluiten van een lening
 7. Terug ontvangen van BTW

Dit betekent dat een organisatie met geld tekorten diverse mogelijkheden heeft om de ingaande geldstromen te verhogen. Er hoeft dus niet per definitie een verkoop plaats te vinden.

Uitgaande geldstromen

Uitgaande geldstromen kunnen net als ingaande geldstromen op verschillende momenten ontstaan.

 1. Contant inkopen van voorraad
 2. Betalen van crediteuren (voorraad eerder ingekocht)
 3. Betalen van overige bedrijfskosten
 4. Betalen van salarissen
 5. Betalen van BTW, loonheffingen of pensioenen
 6. Aflossen van leningen
 7. Betalen van rente van uitstaande leningen 

Dit betekent dat een organisatie met geld tekorten diverse mogelijkheden heeft om de uitgaande geldstromen te verlagen. Enkele veel toegepaste methodes om de uitgaande geldstromen te verlagen, is het verlagen van de voorraadpositie (dus minder inkopen). Vertraagd betalen van crediteuren. Uitstellen van aflossingen (in overleg met de bank).

Lees ook

Shares