Current ratio formule

De current ratio kun je berekenen met de cijfers vanuit de financiële administratie. Het eenvoudigst doe je dit door de balans van de jaarrekening van een organisatie te raadplegen. Gebruik de current ratio formule.

Current ratio formule

De current ratio bereken je met de formule:

current ratio berekenen

De vlottende activa staan aan de linkerzijde van de balans en bestaan meestal uit: voorraad, debiteuren, overige vorderingen. Overige vorderingen staan in veel jaarrekening ook wel gepresenteerd als kortlopende vorderingen.

De liquide middelen bestaan uit de banksaldo's en de kassaldo's. Deze staan aan de linkerzijde van de balans in de jaarrekening helemaal onderaan.

Het kort vreemd vermogen kan uit verschillende jaarrekening saldo's bestaan: crediteuren, aflossingsverplichtingen, schulden belastingen, overige schulden, vlottende passiva. Het kort vreemd vermogen is dus exclusief voorzieningen en langlopende schuld. De kortlopende schulden staan in de jaarrekening aan de rechterzijde van de balans onderaan.

Heb jij een cijfers van een jaarrekening en wil je de current ratio berekenen? Gebruik dan de calculator

Current ratio formule

Keywords: Liquiditeit, current ratio formule

Shares